På svenska

Jag är utbildad naturföretagare och miljöplanerare (YHS). Naturen ger mig välmående samt oförglömliga upplevelser året runt – orsaken varför jag vill kämpa för naturen och ge möjligheter för de andra människorna att ha likvärdiga upplevelser. Ekologiska värden, naturens välmående effekter och naturens mångfald är saker som jag gärna vill lyfta fram.

Ladda ner mitt CV