Työkokemus ja koulutus

Koulutus

Axxell, Vildmarks- och naturguide (erä- ja luonto-opas)  2021

Turun avoin yliopisto, ympäristötieteen aineopinnot 2014 (35 op) ja ympäristötieteen perusopinnot 2011 (25 op), biologian perusopinnot 2004 (25 op)

Jyväskylän avoin yliopisto, median ja viestinnän perusopinnot 2015-2016 (25 op)

Turun ammattikorkeakoulu, kestävän kehityksen koulutusohjelma, ympäristösuunnittelija (AMK) 2009

Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luontoyrittäjä 2004

Turun Lyseon lukio, ylioppilastutkinto 2002


Kurssit

Örön linnakesaaren opaskoulutus, Metsähallitus, 2015 & 2019
Voimassa oleva ensiapukoulutus EA2, 2019
Henkisen ensiavun kurssi
 SPR, 2018
Retkiluistelun retkenvetäjäkoulutus, Suomen retkiluistelijat ry 2017–2018
Melonnanohjaaja
, Melonta- ja soutuliitto, 2017
Axxell, havskajakguide – merimelontaohjaajan erikoistumisopinnot 2016 (8 ov)
Meloja 3 taitokoe (Euro Paddel Pass 3)
, 2016
Voimassa oleva ensiapukoulutus
EA2, 2019
Retkiluistelun peruskurssi, Aavameri Open-Air Adventures, 2014
Öljyntorjunnan peruskurssi, WWF, 2012
Pitkä melontakurssi, Saaristomeren melojat ry, 2008
Itämerilähettiläs –kurssi, Luonto-Liitto, 2008
Vihreä draama –kurssi, Varsinais-Suomen Agendatoimisto, 2007
Hygieniaosaamistodistus,  Evira 2004


Luottamustoimet

Arkipelagia-seura
– hallituksen jäsen 2020-2021

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
– hallituksen jäsen 2017

Kemiönsaaren luonto ry:
– varapuheenjohtaja 2016
– hallituksen jäsen 2010–2014, 2016–2017
– hallituksen varajäsen 2015
– puheenjohtaja 2014
– vieraslajitiimin vetäjä 2013 ⇒
– sihteeri 2011

Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä & työvaliokunta Pyrstö, 2015

Suomenlahti 2014 –vuoden kansalaisvaltuuskunnan jäsen 2013–2014

Dalsbruks byalag rf – Taalintehtaan kyläyhdistys ry
– hallituksen varajäsen 2012–2013

Suomen ympäristökasvatuksen seura (SYKSE)
– hallituksen jäsen 2012–2013

Varsinais-Suomen ympäristökasvatus yhdistys Haavi ry
– hallituksen  varajäsen 2012–2013
– hallituksen jäsen 2010–2011

Turun ammattikorkeakoulun oppilasosuuskunta TeKYM
– sihteeri & hallituksen jäsen 2009–2010

Työkokemus

Kemiönsaaren kunta, projektivastaava 20.8.2018 – 30.11.2019
& reittien kehittäjä 12.11.2018 →
Leader-projektin Dalsbruks stigar  (Taalintehtaan polut) koordinointi, luonto- ja kulttuuripolkujen tekoon liittyvät työtehtävät.
Coastal Bootcamp -matkailunkehittämishankkeen reitistöihin liittyvät kehittämis- ja sisällöntuotantotyöt.

Projektitutkija 2018, 1 kk
Haitallisen vieraslajin, kurtturuusun, esiintymisen kartoitus Saaristomerellä ja torjuntasuunnitelman teko. Rahoittajat: Societas pro fauna et flora Fennica, Vivicas vänner & Vuokon luonnonsuojelusäätiö.

Hyvinkään kaupunki, luontomatkailun asiantuntija 2017– 2018, 1,5 v.
Luontomatkailuun liittyvien hankkeiden koordinointi, luontopolkujen tekoon liittyvät työtehtävät (Polkua luontoon II Leader-hanke) sekä matkailuun liittyvän yhteistyön ja luontomatkailuyrittäjyyden kehittäminen ja edistäminen.

Saaristomeren luontokoulu, projektityöntekijä & luontokouluopettaja 2016, 2,5 kk
Saariston muinaishistoria inspiraatioksi ja voimavaraksi –hankkeen ohjelmakokonaisuuksien suunnittelu koululaisryhmille, materiaalien teko ja ohjelmien testaus; luonto- ja liikuntapainotteisten leirikouluohjelmien suunnittelu ja toteutus.

Projektitutkija 2016, 1½ kk
Haitallisen vieraslajin, kurtturuusun, esiintymisen kartoitus Saaristomerellä ja torjuntasuunnitelman teko, rahoittaja Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö

Kemiönsaaren kunta, matkailuassistentti 2016, 4 kk
Kirjallisten ja visuaalisten matkailu- ja viestintämateriaalien tuottaminen sosiaaliseen mediaan ja kunnan matkailuportaaliin.

Metsähallituksen luontopalvelut, erikoissuunnittelija 2015, 10 kk
Vapaaehtoistyön koordinaattori, Seitsemisen luontokeskuksen toiminnan ja Sisä-Suomen kansallispuistojen asiakaspalvelun koordinointi ja kehittäminen, viestintä, henkilöstö- ja taloushallinto, tapahtumien suunnittelu, luontomatkailuyhteistyö, ympäristökasvatuksen kehittäminen.

Projektitutkija 2015, 1 kk
Ahvenanmaan ulkosaariston levävallien kartoitushanke, rahoittaja Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö

Projektitutkija 2014, 1 kk
Saaristomeren ulkosaariston levävallien kartoitushanke, rahoittaja Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ja Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Projektitutkija 2014,  0,5 kk
Ahvenanmaan limasienilajiston tutkimushanke, rahoittaja Societas pro Fauna et Flora Fennica

Metsähallituksen luontopalvelut, suunnittelija 2012–2014, 3 v.
Viestintäkoordinaattorin työt, Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukan asiakaspalvelu, opastukset, tapahtumien suunnittelu ja toteutus sekä henkilöstö- ja taloushallinto, Lounais-Suomen kansallispuistojen asiakaspalvelu ja opastusviestinnän kehittäminen,

Projektitutkija 2012–2013, 1 kk
Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakuntien limasienilajiston selvittäminen Limasienet -kirjaa varten

Metsähallituksen luontopalvelut, asiakasneuvoja 2009 – 2011, 2 v. 4 kk
Saaristomeren luontokeskus Sinisimpukan asiakaspalvelu, opastus, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, opastusviestinnän kehittäminen, web-sivujen päivitys, Lounais-Suomen kansallispuistojen asiakaspalvelu

Tutkimusavustaja 2008–2010, 2 kk
Itä-Suomen yliopistoon tehtävä metsäekologian väitöskirjatutkimus Saaristomerellä

Metsähallituksen luontopalvelut, Seitsemisen luontokeskus, harjoittelija 2008, 5 kk
Seitsemisen luontokeskuksen asiakaspalvelutehtävät ja luonto-opastukset

Turun ammattikorkeakoulu/ Luonnonmateriaaliosaamishanke, työharjoittelu 2008, 2 kk
Luonnonmateriaaliosaamishankkeen edistäminen

Varsinais-Suomen Agendatoimisto, työharjoittelu 2007, 2 kk
Pyöräilyvuoden tapahtumien järjestely, ympäristökasvatus

Ekotoni Ky, luontokartoittaja 2007, 1 kk
kasvillisuusselvityksen teko

Turun ammattikorkeakoulu, opiskelija-assistentti 2006, 1,5 kk
Linnusto- ja kasvillisuusselvityksen teko

Turun lintutieteellinen yhdistys ry, työharjoittelu 2006, 1 kk
Lintuinventointien avustus, linnuston suojelun edistäminen

Turun ympäristö- ja kaavoitusvirasto/ Ympäristönsuojelutoimisto, projektityöntekijä 2004, 1,5 kk
Tekstimateriaalin valmistus ja kuvien maalaus

Turun ympäristö- ja kaavoitusvirasto/ Ympäristönsuojelutoimisto, työharjoittelu 2004, 3 vko
Tekstin ja kuvien tuottaminen julisteisiin

Tammenterhon luontokoulu, työharjoittelu 2003, 1,5 kk
Luontokoulun avustaja, opetusmateriaalin tuottaminen

Turun maakuntamuseo/ Kuralan kylämäki, työharjoittelu 2003, 3 kk
Asiakaspalvelu, perinnemaisemien kunnostus, kasvillisuusselvitykset